Tài liệuTài liệu học tập

Tổng họp Đề kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11 có đáp án

Đề kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11 có đáp án. Bài kiểm tra dưới đây được audiokaraoke.vn  tổng hợp với nội dung câu hỏi hay nhất nhằm đánh được học sinh. Mời bạn đọc tham khảo.

Kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11

 • 1. Đề kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11 có đáp án đề số 1
  • Đáp án đề số 1
 • 2. Đề kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11 có đáp án đề số 2
  • Đáp án đề số 2
 • 3. Đề kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11 có đáp án đề số 3
  • Đáp án đề số 3

1. Đề kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11 có đáp án đề số 1

Phần trắc nghiệm 4 điểm

Câu 1: Để trồng bông và cây công nghiệp ở khu vực Trung Á cần giải quyết vấn đề nào sau đây?

A. Nước tưới. B. Giống. C. Thị trường. D. Lao động.

Câu 2: Đặc điểm nổi bật về xã hội của khu vực Tây Nam Á là:

A. Vị trí trung gian của 3 châu lục, phần lớn lãnh thổ là hoang mạc.

B. Dầu mỏ ở nhiều nơi, tập trung nhiều ở vùng Vịnh Péc-xích.

C. Có nền văn minh rực rỡ, phần lớn dân cư theo đạo hồi.

D. Phần lớn dân cư theo đạo phật với nền văn minh lúa nước rực rỡ.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực Trung Á?

A. Giàu tài nguyên thiên nhiên nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, tiềm năng thủy điện, sắt, đồng.

B. Điều kiện tự nhiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn thả gia súc.

C. Đa dân tộc, có mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân theo đạo hồi cao (trừ Mông Cổ).

D. Từng có “con đường tơ lụa” đi qua nên tiếp thu được nhiều giá trị văn hóa của cả phương Đông và phương Tây.

Câu 4: Hậu quả của biến đổi khí hậu là:

A. nhiệt độ Trái đất nóng lên.    B. thiếu nguồn nước sạch.

C. thảm thực vật bị suy giảm.    D. diện tích rừng bị thu hẹp.

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế – xã hội?

A. Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. Xuất hiện các ngành công nghệ có hàm lượng kỹ thuật cao.

C. tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

D. Chỉ tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp.

Câu 6: Lãnh thổ Hoa Kì không tiếp giáp đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương B. Đại Tây Dương

C. Ấn Độ Dương D. Bắc Băng Dương

Câu 7: Ranh giới phân chia khí hậu Hoa Kì theo hướng Đông tây là:

A. Kinh tuyến 1000T    B. Vĩ tuyến 400B

C. Dãy Apalat    D. Dãy ven biển

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng cho nền kinh tế Hoa Kì?

A. Nền kinh tế thị trường điển hình.

B. Nền kinh tế có tính chuyên môn hoá cao.

C. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu.

D. Nền kinh tế có quy mô lớn.

Phần tự luận

Câu 1. Nêu các biểu hiện của toàn cầu hóa? Theo em toàn cầu hóa mang đến cho Việt Nam những cơ hội gì? (3,0 điểm)

Câu 2. Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của Châu Phi? Châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn về mặt tự nhiên?

Đáp án đề số 1

Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
A C B A D C A C

Phần tự luận

Câu 1 (3,0 điểm)

Nêu các biểu hiện của toàn cầu hóa: (1 điểm)

 • Thương mại thế giới phát triển mạnh
 • Đầu tư nước ngoài tăng nhanh
 • Thị trường tài chính quốc tế mở rộng
 • Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn

Toàn cầu hóa mang đến cho Việt Nam:

– Cơ hội:(1 điểm)

 • Tự do hoá thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ
 • Có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài
 • Đón đầu và áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất
 • Tạo điều kiện để đa phương hóa quan hệ quốc tế

– Thách thức: (1điểm)

 • Cạnh tranh kinh tế phải làm chủ các ngành kinh tế mũi nhọn trong khi điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, kinh tế hạn chế…
 • Sự áp đặt lối sống, văn hoá của các siêu cường; xói mòn giá trị đạo đức, khó khăn trong giữ gìn bản sắc dân tộc, giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp.
 • Áp lực nặng nề về tự nhiên, suy thoái môi trường
 • Chuyển giao công nghệ lỗi thời gây ô nhiễm môi trường.

Câu 2 (2,0 điểm)

* Thuận lợi:

– Khoáng sản giàu có và đa dạng: kim loại đen, kim loại màu, nhiên liệu phát triển công nghiệp 0,5 điểm

* Khó khăn: (1điểm)

– Khí hậu khô nóng: thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất

– Diện tích hoang mạc, bán hoang mạc và xa van lớn: khó khăn cho phát triển nông nghiệp

– Tài nguyên rừng bị khai thác quá mức, làm hoang mạc hóa đất đai

– Tài nguyên khoáng sản bị khai thác mạnh, có nguy cơ cạn kiệt, ô nhiễm môi trường

*Châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn về mặt tự nhiên? 0,5 điểm

 • Khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí
 • Tăng cường các biện pháp thủy lợi để hạn chế sự khô hạn

2. Đề kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11 có đáp án đề số 2

Phần trắc nghiệm 5 điểm

Câu 1: Mặc dù các nước Mĩ la tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do:

A. Điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.

B. Duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài.

C. Các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở..

D. Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập, tự chủ.

Câu 2: Nền kinh tế Châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực nhưng vẫn bị coi là châu lục nghèo đói, chậm phát triển vì:

A. Còn nhiều quốc gia có tỉ lệ tăng trưởng GDP thấp, kinh tế kém phát triển.

B. Khoảng 3 – 4 nước Châu Phi còn nghèo, kinh tế kém phát triển.

C. Châu Phi chiếm khoảng 14% dân số thế giới nhưng đóng góp 19% GDP toàn cầu.

D. Hầu hết các nước Châu Phi có nền kinh tế đang phát triển mạnh.

Câu 3: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp.

B. khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao.

C. khu vực I và III cao, Khu vực II thấp.

D. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao.

Câu 4: Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả:

A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu

B. đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế

C. thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước

D. làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước

Câu 5: Để hạn chế gây ô nhiễm không khí cần phải:

A. cắt giảm lượng khí thải CO2 và CFCS. B. cấm khai thác rừng.

C. phát triển nền nông nghiệp sinh thái. D. cải tạo đất trồng.

Câu 6: Do lãnh thổ Hoa Kì vừa kéo dài lại vừa rộng nên đặc điểm tự nhiên đã thay đổi chủ yếu theo:

A. Từ thấp lên cao, từ Bắc xuống Nam.

B. Từ thấp lên cao, từ ven biển vào nội địa.

C. Từ Bắc xuống Nam, từ ven biển vào nội địa.

D. Các ý trên đều đúng.

Câu 7: Hoa Kì nằm ở:

A. Bán cầu Tây và nửa cầu Nam B. Bán cầu Đông và nửa cầu Bắc

C. Bán cầu Tây và nửa cầu Bắc    D. Bán cầu Đông và nửa cầu Nam

Câu 8: Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành mấy vùng tự nhiên:

A. Vùng phía Tây, vùng phía Đông, Vùng Trung Tâm.

B. A – la – ca, Ha – oai, vùng trung tâm.

C. Vùng đồng bằng, vùng núi, vùng biển.

B. Vùng phía bắc, vùng trung tâm, vùng phía Nam.

Câu 9. Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc trong khu vực Tây Nam Á?

A. Ấn Độ giáo.

B. Thiên chúa giáo.

C. Phật giáo.

D. Hồi giáo.

Câu 10. Phần lớn lãnh thổ châu Phi có cảnh quan

A. rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm.

B. hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.

C. hoang mạc, bán hoang mạc.

D. xa van và xa van – rừng.

Phần tự luận

Câu 1: Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ Latinh phát triển không ổn định? (2,5 điểm)

Câu 2: Xu hướng và nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của Hoa Kì? 2,5 điểm

Đáp án đề số 2

Phần trắc nghiệm 5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu10
A A D C A C C A D B

Phần tự luận

Câu 1: 2,5 điểm

Các nước Mỹ La tinh phát triển kinh tế không ổn định là do nhiều nguyên nhân dưới đây:

 • Do tình hình chính trị thiếu ổn định và đầu tư nước ngoài giảm mạnh; 0,5 điểm
 • Chưa có đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập, tự chủ mà còn phụ thuộc nền kinh tế nước ngoài nhất là Hoa Kỳ; 0,5 điểm
 • Quá trình cải cách ruộng đất không triệt để khiến cho người nghèo không có đất canh tác, địa chủ lại chiếm phần lớn đất canh tác; 0,5 điểm
 • Do sự bảo thủ của Thiên chúa giáo tiến tục phát triển và cơ cấu xã hội phong kiến vẫn duy trì trong thời gian dài. 0,5 điểm
 • Quá trình cải cách kinh tế bị cản trở bởi phản ứng của các thế lực bị tước quyền lợi từ tài nguyên thiên nhiên giàu có của các quốc gia này. 0,5 điểm

Câu 2: 2,5 điểm

Xu hướng chuyển dịch ngành công nghiệp của Hoa Kỳ là:

 • Giảm tỷ trọng các ngành công nghiệp truyền thống như dệt kim, đóng tàu, luyện kim, gia công đồ nhựa,… 0,5 điểm
 • Tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp hiện đại như hàng không, điện tử, cơ khí, viễn thông,… 0,5 điểm

Nguyên nhân của sự chuyển dịch này là:

 • Các ngành công nghiệp truyền thống do đòi hỏi quá nhiều nhân lực mà lại có sự cạnh tranh lớn với các nước đang phát triển; 0,5 điểm
 • Các ngành công nghiệp hiện đại được phát triển vì Hoa Kì đã tìm ra được những nguyên liệu mới, công nghệ thông tin và những ngành này có tiềm năng phát triển với lợi nhuận cao. 0,5 điểm
 • Hơn nữa Hoa Kì có kỹ thuật và khả năng để đầu tư những ngành công nghiệp hiện đại, tiên tiến hơn. 0,5 điểm

3. Đề kiểm tra giữa kì 1 địa lí 11 có đáp án đề số 3

Phần trắc nghiệm 5 điểm

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của khu vực Trung Á?

 1. Nằm ở ngã 3 châu lục.
 2. Từng có “Con đường tơ lụa’’ đi qua.
 3. Dân cư phần lớn theo đạo Hồi.
 4. Cảnh quan chính là thảo nguyên và hoang mạc

Câu 2: Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất khu vực Trung Á là:

A. Mông Cổ.   B. Ca-dắc-xtan.  C. U-dơ-bê-ki-xtan.   D. Tuốc-mê-ni-xtan.

Câu 3: Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên là:

A. thảm thực vật bị thiêu đốt.     B. mực nước ngầm hạ thấp.

C. suy giảm hệ sinh vật.     D. băng tan nhanh.

Câu 4: Hệ quả nào sau đây không phải là của khu vực hóa kinh tế:

 1. Tạo nên động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế.
 2. Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu twu dịch vụ.
 3. Tăng cường quá trình toàn cầu hóa kinh tế.
 4. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.

Câu 5. Việt Nam hiện nay là thành viên của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào dưới đây?

A. EU.
B. NAFTA.
C. ASEAN.
D. MERCOSUR.

Câu 6: Vùng phía Đông Hoa Kì có địa hình chủ yếu là:

 1. Đồng bằng phù sa sông, dãy núi già, độ cao trung bình.
 2. Đồng bằng ven biển, dãy núi già, độ cao trung bình.
 3. Gò đồi thấp, nhiều đồng bằng phù sa, đồng cỏ rộng.
 4. Đồng bằng ven biển chạy song song các dãy núi trẻ cao.

Câu 7: Dân cư Hoa Kì có xu hướng:

 1. Chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam, ven Thái Bình Dương.
 2. Chuyển từ các bang phía Nam, ven Thái Bình Dương đến các bang vùng Đông Bắc.
 3. Chuyển từ các bang phía Nam đến các bang phía Tây, ven Thái Bình Dương.
 4. Chuyển từ các bang vùng Đông Bắc, phía Nam đến các bang ven Thái Bình Dươmg.

Câu 8: Phân bố dân cư của Hoa Kì có đặc điểm:

 1. Người nhập cư phân bố ở nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, người Anh điêng sống ở vùng hiểm trở miền Tây.
 2. Người Anh điêng phân bố ở nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, người nhập cư sống ở vùng hiểm trở miền Tây.
 3. Người Anh điêng phân bố ở vùng ven biển, người nhập cư sống ở vùng nội địa.
 4. Người Anh điêng phân bố ở Alatca, Ha -oai; người nhập cư sống ở trung tâm Bắc Mĩ .

Câu 9. Cho bảng số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU PHI, GIAI ĐOẠN 1985 – 2004 (Đơn vị: %)

Năm 1985 1990 1995 2000 2004
Nam Phi -1,2 -0,3 3,1 3,5 3,7

Để thể hiện tốc độ tăng GDP của một số nước châu Phi, giai đoạn 1985-2004, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

 1. Cột.
 2. Miền.
 3. Tròn.
 4. Đường.

Câu 10: Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất ở khu vực Tây Nam Á là:

A. Ả-rập-xê-út.   B. Iran.   C. Thổ nhĩ kỳ.  D. Áp-ga-ni-xtan.

Phần tự luận

Câu 1: Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế – xã hội của cả hai quốc gia? 1,75 điểm

Câu 2: Nguyên nhân và ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế của Hoa Kì?

Đáp án đề số 3

Phần trắc nghiệm 5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu10
A B D D C B A A A A

Phần tự luận

Câu 1: 3,5 điểm

Chính vì kéo dài qua nhiều năm không thể chấm dứt mà ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và xã hội như sau:

Kinh tế:

 • Nền kinh tế cả hai nước đều bị ảnh hưởng do một phần kinh tế đầu tư cho chiến tranh và vũ khí tấn công. 0,5 điểm
 • Kinh tếcủa Pa-le-xtin kém phát triển, liên tục bị khủng hoảng 60% dân số sống nghèo khó. 0,5 điểm
 • Xung đột khiến cho nhà cửa và tài sản nhân bị thiệt hại gây giảm sút kinh tế. 0,5 điểm

Xã hội:

 • Những người dân vô tội bị thiệt hại về tính mạng, tài sản. 0,5 điểm
 • Tình trạng đói nghèo, thất nghiệp, diễn ra ở cả hai quốc gia; 0,5 điểm
 • Chính trị cả hai nước đều không ổn định; 0,5 điểm
 • Môi trường bị ô nhiểm do tàn dư chiến tranh. 0,5 điểm

Câu 2: 1,5 điểm

Nguyên nhân của gia tăng dân số ở Hoa Kì:

 • Dân số ở Hoa Kì tăng nhanh là do người nhập cư ở các khu vực khác như Châu Âu, Mỹ La Tinh, Châu Phi, Châu Á,… 0,5 điểm

Ảnh hưởng của gia tăng dân số với nền kinh tế:

 • Người nhập chủ yếu là người trẻ và có tri thức đã cung cấp nguồn lao động dồi dào cho đất nước mà nhà nước không cần mất chi phí đầu tư ban đầu cho con người; 0,5 điểm
 • Mở rộng được thị trường tiêu thụ; 0,5 điểm

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button