Tài liệu

CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CAO HỌC NHIỄM NĂM ….

CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CAO HỌC NHIỄM NĂM ….  

Danh sách bài ôn tập

 1. Bệnh sốt rét và sốt rét ác tính
 2. Bệnh dịch tả
 3. Bệnh thương hàn
 4. Bệnh viêm gan siêu vi cấp
 5. Bệnh nhiễm não mô cầu
 6. Bệnh sốt xuất huyết Dengue
 7. Bệnh uốn ván
 8. Bệnh viêm màng não mủ
 9. Bệnh nhiễm HIV/AIDS

Bài thi gồm 2-3 câu hỏi viết làm trong 180 phút. Nội dung câu hỏi giới hạn trong bài giảng bệnh học các bệnh truyền nhiễm thường gặp tại các tỉnh phía Nam.

Tài liệu tham khảo

 1. Bệnh truyền nhiễm, Bộ môn Nhiễm, Đại học Y Dược TP HCM, 2008
 2. Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng thường gặp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 2016
 3. Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS, Bộ Y tế, 2015
 4. Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Sốt xuất huyết, Bộ Y tế, 2011

DANH SÁCH BÀI GIẢNG ÔN THI CAO HỌC

CỦA BỘ MÔN LAO

Lao phổi thứ phát

Lao màng phổi

Lao hệ thống thần kinh trung ương (chú trọng Lao màng não)

Lao kê

Tài liệu tham khảo:

BỆNH HỌC LAO (đào tạo Bác sĩ đa khoa)

Do bộ môn Lao và Bệnh phổi phát hành năm 2015 (nxb Y học; Chủ biên: PGS. TS. BS Nguyễn Thị Thu Ba).

       ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM ……

CHUYÊN NGÀNH: LAO

BẬC ĐÀO TẠO: THẠC SĨ                

 1. TÊN BÀI ÔN TẬP:
 2. Lao/HIV
 3. Lao phổi thứ phát
 4. Lao kê
 5. Lao hệ thống thần kinh trung ương
 6. Lao hạch
 7. Lao phổi / Đái tháo đường
 8. Lao màng phổi

II.HÌNH THỨC THI: Trắc nghiệm

III.TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 • Sách: PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Thu Ba (chủ biên). Bệnh học lao – Đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại Học Y Dược TP.HCM. Nhà xuất bản Y học – 2015
 • Tài liệu: Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Ban hành kèm theo Quyết định số: 3126 /QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC NĂM …..

              Ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Mã ngành: 8720109 

 1. Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
 2. Viêm gan siêu vi cấp
 3. Nhiễm HIV/AIDS
 4. Sốt rét
 5. Sốt xuất huyết Dengue
 6. Viêm màng não mủ

Tài liệu ôn tập:

 1. Bệnh học truyền nhiễm 2008 Bộ môn Nhiễm – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết Dengue, viêm gan siêu vi, nhiễm HIV/AIDS – Bộ Y tế
 3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm thường gặp 2017 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh
 4. Lao
 5. Lao phổi thứ phát
 6. Lao màng phổi
 7. Lao hệ thống thần kinh trung ương (chú trọng Lao màng não)
 8. Lao kê

Tài liệu ôn tập:

BỆNH HỌC LAO (đào tạo Bác sĩ Đa khoa). Do bộ môn Lao và Bệnh phổi phát hành năm 2015 (NXB Y học; Chủ biên: PGS. TS. BS Nguyễn ).

Hình thức thi: thi viết từ 2-3 câu hỏi trong 120 phút.

                                                                      PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

                       ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC NĂM ……

              Chuyên ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Mã ngành: 8720109

 

 1. Lao/HIV
 2. Lao phổi thứ phát
 3. Lao kê
 4. Lao hệ thống thần kinh trung ương
 5. Lao hạch
 6. Lao phổi / Đái tháo đường
 7. Lao màng phổi
 8. Viêm gan siêu vi cấp
 9. Nhiễm HIV/AIDS
 10. Sốt rét
 11. Sốt xuất huyết Dengue
 12. Viêm màng não mủ
 13. Thương hàn
 14. Uốn ván
 15. Cúm
 16. Sởi
 17. Dại
 18. Thủy đậu
 19. Quai bị

Hình thức thi: Bài thi gồm 120 câu trắc nghiệm (5 chọn 1).

Tài liệu ôn tập:

 1. Sách: PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Thu Ba (chủ biên). Bệnh học lao – Đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại Học Y Dược TP.HCM. Nhà xuất bản Y học – 2015
 2. Tài liệu: Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Ban hành kèm theo Quyết định số: 3126 /QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 3. Bệnh học truyền nhiễm 2008 Bộ môn Nhiễm – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết Dengue, viêm gan siêu vi, nhiễm HIV/AIDS- Bộ Y tế.
 5. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm thường gặp 2017 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC NĂM 20….

              Chuyên ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Mã ngành: 8720109

 

 1. Lao phổi thứ phát
 2. Lao màng phổi
 3. Lao hệ thống thần kinh trung ương (chú trọng Lao màng não)
 4. Lao kê
 5. Viêm gan siêu vi cấp
 6. Nhiễm HIV/AIDS
 7. Sốt rét
 8. Sốt xuất huyết Dengue
 9. Viêm màng não mủ

Hình thức thi: thi viết từ 2-3 câu hỏi trong 120 phút. 

Tài liệu ôn tập:

 1. BỆNH HỌC LAO (đào tạo Bác sĩ Đa khoa). Do bộ môn Lao và Bệnh phổi phát hành năm 2015 (NXB Y học; Chủ biên: PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Ba).
 2. Bệnh học truyền nhiễm 2008 Bộ môn Nhiễm – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết Dengue, viêm gan siêu vi, nhiễm HIV/AIDS- Bộ Y tế.
 4. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm thường gặp 2017 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button