Tài liệuTài liệu học tập

Bài tập cuối tuần lớp 3 Tuần 8 môn Toán Cánh Diều

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 8 – Đề 1 Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 8 lớp 3.Cánh diều cuối tuần Toán lớp 3 – Vở bài tập tuần 8 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học của các dạng bài trên lớp.

Bài tập cuối tuần lớp 3 Tuần 8

Vở bài tập Toán cuối tuần lớp 3 tuần 8

I.MULTIPLE-lựa chọn: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo lời nhắc:

1. Muốn tìm số chia ta làm như thế nào?

A. Chúng ta nhân số chia với thương

B. Chúng tôi chia sản phẩm cho hệ số

C. Ta chia số bị chia cho thương

2. Tìm số bị chia biết rằng thương là 5 và số bị chia gấp 7 lần thương.

A. 7

B. 5

C. 35

D. 12

3. Quan sát và cho biết con cá dài bao nhiêu?

A. 25

B. 52

C. 20

D. 945

4. Mai có số hoa gấp 4 lần số hoa của Hà. Biết số bông hoa của Hà là 96 bông hoa. Tìm số hoa của Mai.

A. 384 bông

B. 24 bông hoa

C. 42 bông hoa

D. 92 bông hoa

5. Cửa hàng có 58 lít dầu, cửa hàng đã bán \ frac {1} {2}dầu đó. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu lít dầu?

A. 29 lít

B. 24 l

C. 26 lít

D. 30 l

6. Khoanh vào số \ frac {1} {2}bánh và \ frac {1} {4}số bút:

Bài tập cuối tuần môn toán lớp 3

7. Tìm số bị chia, biết số chia là 7, thương là 100 và dư là 6.

A. 707

B. 706

C. 142

D. 134

8. Tìm một số mà số đó giảm đi 7 lần để được 14. Số đó là:

A. 2

B. 98

C. 7

D. 21

II. Bài văn:

Bài 1: Nhập số chính xác:

…………. × 7 = 63

……. × 6 = 42

7 × ……. = 28

5 × ……. – 25 = 25

7 × ……. + 123 = 158

56: …………. = 8

Bài 2: Tìm x:

7 × x = 84

x: 7 = 15 + 55

Bài 3: Đặt bài toán theo tóm tắt sau rồi giải:

Bài tập cuối tuần môn toán lớp 3

Bài 4: Giải toán: Một câu lạc bộ năng khiếu có ba lớp học đàn, võ và vẽ. Trong đó, 52 học sinh tham gia học đàn. Số lượng bạn bè tham gia học võ \ frac {1} {4}số học sinh học đàn. Số học sinh tham gia học vẽ gấp đôi số học sinh học võ. Hỏi:

một. Có bao nhiêu học sinh học võ?

b. Có bao nhiêu học sinh học vẽ?

c. Câu lạc bộ có tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án Vở bài tập Toán cuối tuần lớp 3 Tuần 8

I.MULTIPLE-lựa chọn

1 C 2 A 3A 4B
5A 6. Khoanh tròn 3 cái bánh và 2 cái bút 7B 8B

II. Bài văn:

Bài 1: Nhập số chính xác:

9 × 7 = 63

7 × 6 = 42

7 × 4 = 28

5 × 10 – 25 = 25

7 × 5 + 123 = 158

56: 7 = 8

Bài 2: Tìm x:

+) 7 × x = 84

x = 84: 7

x = 12

+) x: 7 = 15 + 55

x: 7 = 70

x = 70 x 7

x = 490

bài 3

Vấn đề toán học:

Em làm môn Toán trong 36 phút và thời gian em làm môn Tiếng Việt giảm đi 4 lần. Tôi mất bao nhiêu phút để làm được tiếng Việt?

Dung dịch

Số phút tôi làm bằng tiếng Việt là:

36: 4 = 9 (phút)

Trả lời: 9 phút

Bài 4

một. Số học sinh học võ là:

52: 4 = 13 (bạn)

b. Số học sinh học vẽ là:

13 x 2 = 26 (bạn)

c. Tổng số học viên của câu lạc bộ là:

52 + 13 + 26 = 91 (bạn)

MS: a. 13 người bạn

b. 26 người bạn

c. 91 người bạn

Xem trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần lớp 3 sách Cánh diều tại đây.

 

Cánh diều cuối tuần Toán lớp 3 – Vở bài tập tuần 8 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học của các dạng bài trên lớp.

Bài tập cuối tuần lớp 3 Tuần 8

  • Vở bài tập Toán cuối tuần lớp 3 tuần 8
  • Đáp án Vở bài tập Toán cuối tuần lớp 3 Tuần 8

nội dung bài học

  • Giảm một số lần.
  • Tìm số chia

Vở bài tập Toán cuối tuần lớp 3 tuần 8

I.MULTIPLE-lựa chọn: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo lời nhắc:

1. Muốn tìm số chia ta làm như thế nào?

A. Chúng ta nhân số chia với thương

B. Chúng tôi chia sản phẩm cho hệ số

C. Ta chia số bị chia cho thương

2. Tìm số bị chia biết rằng thương là 5 và số bị chia gấp 7 lần thương.

A. 7

B. 5

C. 35

D. 12

3. Quan sát và cho biết con cá dài bao nhiêu?

A. 25

B. 52

C. 20

D. 945

4. Mai có số hoa gấp 4 lần số hoa của Hà. Biết số bông hoa của Hà là 96 bông hoa. Tìm số hoa của Mai.

A. 384 bông

B. 24 bông hoa

C. 42 bông hoa

D. 92 bông hoa

5. Cửa hàng có 58 lít dầu, cửa hàng đã bán \ frac {1} {2}dầu đó. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu lít dầu?

A. 29 lít

B. 24 l

C. 26 lít

D. 30 l

6. Khoanh vào số \ frac {1} {2}bánh và \ frac {1} {4}số bút:

Bài tập cuối tuần môn toán lớp 3

7. Tìm số bị chia, biết số chia là 7, thương là 100 và dư là 6.

A. 707

B. 706

C. 142

D. 134

8. Tìm một số mà số đó giảm đi 7 lần để được 14. Số đó là:

A. 2

B. 98

C. 7

D. 21

II. Bài văn:

Bài 1: Nhập số chính xác:

…………. × 7 = 63

……. × 6 = 42

7 × ……. = 28

5 × ……. – 25 = 25

7 × ……. + 123 = 158

56: …………. = 8

Bài 2: Tìm x:

7 × x = 84

x: 7 = 15 + 55

Bài 3: Đặt bài toán theo tóm tắt sau rồi giải:

Bài tập cuối tuần môn toán lớp 3

Bài 4: Giải toán: Một câu lạc bộ năng khiếu có ba lớp học đàn, võ và vẽ. Trong đó, 52 học sinh tham gia học đàn. Số lượng bạn bè tham gia học võ \ frac {1} {4}số học sinh học đàn. Số học sinh tham gia học vẽ gấp đôi số học sinh học võ. Hỏi:

một. Có bao nhiêu học sinh học võ?

b. Có bao nhiêu học sinh học vẽ?

c. Câu lạc bộ có tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án Vở bài tập Toán cuối tuần lớp 3 Tuần 8

I.MULTIPLE-lựa chọn

1 C 2 A 3A 4B
5A 6. Khoanh tròn 3 cái bánh và 2 cái bút 7B 8B

II. Bài văn:

Bài 1: Nhập số chính xác:

9 × 7 = 63

7 × 6 = 42

7 × 4 = 28

5 × 10 – 25 = 25

7 × 5 + 123 = 158

56: 7 = 8

Bài 2: Tìm x:

+) 7 × x = 84

x = 84: 7

x = 12

+) x: 7 = 15 + 55

x: 7 = 70

x = 70 x 7

x = 490

bài 3

Vấn đề toán học:

Em làm môn Toán trong 36 phút và thời gian em làm môn Tiếng Việt giảm đi 4 lần. Tôi mất bao nhiêu phút để làm được tiếng Việt?

Dung dịch

Số phút tôi làm bằng tiếng Việt là:

36: 4 = 9 (phút)

Trả lời: 9 phút

Bài 4

một. Số học sinh học võ là:

52: 4 = 13 (bạn)

b. Số học sinh học vẽ là:

13 x 2 = 26 (bạn)

c. Tổng số học viên của câu lạc bộ là:

52 + 13 + 26 = 91 (bạn)

MS: a. 13 người bạn

b. 26 người bạn

c. 91 người bạn

Xem trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần lớp 3 sách Cánh diều tại đây.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button