Tài liệuTài liệu học tập

Văn mẫu hay lớp 10: lập dàn ý nghị luận về thị hiếu của thanh niên ngày nay

Bài văn mẫu lớp 10: Dàn ý nghị luận về thị hiếu của giới trẻ hiện nay gồm dàn ý chi tiết đầy đủ nhất. Qua đó giúp các em có thêm gợi ý tham khảo để nắm bắt nhanh những luận điểm quan trọng để biết cách viết một bài văn nghị luận về thị hiếu của giới trẻ.

Bài luận về thị hiếu của giới trẻ là một chủ đề rất hay nhưng nhiều học sinh sẽ không biết cách triển khai sao cho hợp lý. Chính vì vậy Audiokaraoke  xin giới thiệu dàn ý mẫu về thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Qua đó giúp các em học sinh có thêm gợi ý ôn tập, nâng cao kiến ​​thức, biết cách làm và giải đề để biết bài văn nghị luận.

Lập dàn ý nghị luận về thị hiếu của giới trẻ hiện nay

I. Giới thiệu

– Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: thị hiếu của giới trẻ hiện nay.

– Nêu sự cần thiết và tầm quan trọng trong khi thảo luận vấn đề.

II. Thân hình

* Luận điểm 1: Giải thích thị hiếu là gì?

– “Thị” có nghĩa là “thích, như”, “hiêu” cũng có nghĩa tương tự, chỉ là “thích, muốn, thích”.

-> “Taste” – từ dùng để chỉ xu hướng thích, thích thú với một thứ gì đó, một thứ gì đó và thường áp dụng và tận hưởng chúng trong cuộc sống hàng ngày.

* Luận điểm 2: Thực trạng thị hiếu của giới trẻ.

Giới trẻ chủ yếu bị thu hút bởi thị hiếu thẩm mỹ, thể hiện ở nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, xây dựng, kinh doanh, v.v.

– Một số bạn trẻ dễ cổ súy mặt trái của tình yêu và hôn nhân, ăn mặc lập dị, “thiếu vải” hay những phát ngôn gây sốc.

– Một bộ phận thanh niên còn “sính ngoại”, đề cao phong tục tập quán của một nền văn hóa khác mà quên đi “hồn dân tộc”.

– Chúng tôi cũng thấy các bạn có cách tiếp nhận thị hiếu tích cực khi đứng trước cơn sốt ảo, các trào lưu văn hóa nghệ thuật -> biết cách tiếp thu đúng và phù hợp.

* Luận điểm 3: Chỉ ra một số nguyên nhân.

– Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính các bạn trẻ khi có quan điểm, quan điểm sai trái.

– Ngoài ra, một số bạn dễ bị kích thích bởi cái mới mà không tìm hiểu kỹ.

* Luận điểm 4: Hậu quả (nếu có).

– Xã hội văn minh bị ảnh hưởng bởi các trào lưu “độc hại” -> dẫn đến sự phát triển và gia tăng các giá trị văn hóa, thẩm mỹ “bẩn”.

– Khi thị hiếu của giới trẻ ngày càng có xu hướng “sính ngoại”, chúng ta dễ đánh mất bản sắc tốt đẹp của dân tộc và “hòa vào không tan”.

– Thanh niên sẽ sa vào tệ nạn, hành xử tệ hơn, sa đọa về đạo đức.

* Luận điểm 5: Đề xuất một số biện pháp khắc phục.

– Mỗi chúng ta cần tự giác trong việc lựa chọn và tiếp nhận các giá trị văn hóa, thẩm mỹ.

– Mỗi cá nhân phải được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng để hội nhập vào kỷ nguyên toàn cầu.

– Các đơn vị truyền thông, các nhà quản lý cần thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, các chuyên đề tìm hiểu lịch sử, truyền thống của từng dân tộc.

– Nhà giáo dục cần phối hợp với gia đình để có phương pháp định hướng kiến ​​thức về thị hiếu cho học sinh.

III. Chấm dứt

– Khẳng định lại vấn đề.

– Liên hệ bản thân.

Bài văn mẫu lớp 10: Dàn ý nghị luận về thị hiếu của giới trẻ hiện nay gồm dàn ý chi tiết đầy đủ nhất. Qua đó giúp các em có thêm gợi ý tham khảo để nắm bắt nhanh những luận điểm quan trọng để biết cách viết một bài văn nghị luận về thị hiếu của giới trẻ.

Bài luận về thị hiếu của giới trẻ là một chủ đề rất hay nhưng nhiều học sinh sẽ không biết cách triển khai sao cho hợp lý. Chính vì vậy Galaxystore xin giới thiệu dàn ý mẫu về thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Qua đó giúp các em học sinh có thêm gợi ý ôn tập, nâng cao kiến ​​thức, biết cách làm và giải đề để biết bài văn nghị luận.

Lập dàn ý nghị luận về thị hiếu của giới trẻ hiện nay

I. Giới thiệu

– Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: thị hiếu của giới trẻ hiện nay.

– Nêu sự cần thiết và tầm quan trọng trong khi thảo luận vấn đề.

II. Thân hình

* Luận điểm 1: Giải thích thị hiếu là gì?

– “Thị” có nghĩa là “thích, như”, “hiêu” cũng có nghĩa tương tự, chỉ là “thích, muốn, thích”.

-> “Taste” – từ dùng để chỉ xu hướng thích, thích thú với một thứ gì đó, một thứ gì đó và thường áp dụng và tận hưởng chúng trong cuộc sống hàng ngày.

* Luận điểm 2: Thực trạng thị hiếu của giới trẻ.

– Giới trẻ chủ yếu bị thu hút bởi thị hiếu thẩm mỹ, thể hiện ở nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, xây dựng, kinh doanh, v.v.

– Một số bạn trẻ dễ cổ súy mặt trái của tình yêu và hôn nhân, ăn mặc lập dị, “thiếu vải” hay những phát ngôn gây sốc.

– Một bộ phận thanh niên còn “sính ngoại”, đề cao phong tục tập quán của một nền văn hóa khác mà quên đi “hồn dân tộc”.

– Chúng tôi cũng thấy các bạn có cách tiếp nhận thị hiếu tích cực khi đứng trước cơn sốt ảo, các trào lưu văn hóa nghệ thuật -> biết cách tiếp thu đúng và phù hợp.

* Luận điểm 3: Chỉ ra một số nguyên nhân.

– Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính các bạn trẻ khi có quan điểm, quan điểm sai trái.

– Ngoài ra, một số bạn dễ bị kích thích bởi cái mới mà không tìm hiểu kỹ.

* Luận điểm 4: Hậu quả (nếu có).

– Xã hội văn minh bị ảnh hưởng bởi các trào lưu “độc hại” -> dẫn đến sự phát triển và gia tăng các giá trị văn hóa, thẩm mỹ “bẩn”.

– Khi thị hiếu của giới trẻ ngày càng có xu hướng “sính ngoại”, chúng ta dễ đánh mất bản sắc tốt đẹp của dân tộc và “hòa vào không tan”.

– Thanh niên sẽ sa vào tệ nạn, hành xử tệ hơn, sa đọa về đạo đức.

* Luận điểm 5: Đề xuất một số biện pháp khắc phục.

– Mỗi chúng ta cần tự giác trong việc lựa chọn và tiếp nhận các giá trị văn hóa, thẩm mỹ.

– Mỗi cá nhân phải được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng để hội nhập vào kỷ nguyên toàn cầu.

– Các đơn vị truyền thông, các nhà quản lý cần thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, các chuyên đề tìm hiểu lịch sử, truyền thống của từng dân tộc.

– Nhà giáo dục cần phối hợp với gia đình để có phương pháp định hướng kiến ​​thức về thị hiếu cho học sinh.

III. Chấm dứt

– Khẳng định lại vấn đề.

– Liên hệ bản thân.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button