0974.532.539

Jack Convert XLR to RCA

Danh mục:

79.000 

Support
Quantity

Mô tả

Loại này được sử dụng phổ biến chuyển đầu 3 chân thành Jack AV-RCA cắm được nhiều loại thiết bị

Chuyển Jack XRL trên mixer thành bông sen cái

Chuyển các Jack XRL trên thiết bị karaoke Digital thành AV để gắn vào amply 5.1