0974.532.539

Chân micro Newable NB-200

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

Chân micro cao 1,6m

4 Khúc tăng đưa

Chất liệu sắt

Kẹp nhựa, Nẹp nhựa

SX china