0974.532.539

Chân micro để bàn

– Vật liệu hợp kim, nhựa cao cấp
– Tháo dời được
– Chiều cao 25Cm
– Thanh đứng bẻ cong được

Danh mục:

160.000 

Support
Quantity