0974.532.539

Bắp chuối cong nhỏ

Dùng để nối loa và ampli, nối loa và main công suất

Giá: 50.000 đ / Cặp

Danh mục:

50.000 

Support
Quantity